Najmodernejšia multimediálna fontána na Slovensku.

Vychutnajte si jej čaro počas letného večera alebo príďte na nejaké z plánovaných podujatí.

Čoskoro začne:

Hudobné kino: Para

07.07.2023 • 21:00 CEST

Najnovšie články Najnovšie články Najnovšie články


Prezentačné video fontány

Oficiálne prezentačné video Plávajúcej fontány.

Oficiálny Aftermovie sezóny 2022

Oficiálny aftermovie sezóny plávajúcej fontány 2022. Vďaka unikátnym záberom môžete nazrieť do príprav tehchnológie ale aj samotných podujatí.

O Fontáne O Fontáne O Fontáne

Konštrukcia

Plávajúca fontána získala svoj názov vďaka svojej jedinčnej vlastnosti - plávajúcej konštrukcii. Konštrukcia je vyrobená z šiestich oceľových častí, ktoré sú spojené do jednej celistvej konštrukcie. Celková hmotnosť pontónu je osem ton. Koštrukcia je dodatočne vybavená špeciálnym polistyrénovým materiálom, ktorý zabezpečuje jej plávanie.

Priame trysky

Fontána je vybavená 26 priamymi tryskami, ktoré sú schopné striekať vodu do výšky 10. Každá tryska môže mať nastavenú vlastnú výšku a je vybavená vlastným digitálnym svetlom.

Vodná clona

Tento špeciálny vodný efekt umožnuje vytvoriť tzv. vodnú clonu, na ktorú je možné následne premietať pomoocu projektora.

Rotačné piruety &

Finger nozzle

Rotačné piruety sa nachádzajú v centre samotnej fontány. Dotváraju tak špeciálnu atmosféru fontány.

Finger nozzle je špeciálna tryska, ktorá je schopná vytvoriť vodný efekt v tvare prstov na ruke.