Ďalší nabitý víkend na plávajúcej fontáne


Ahojte priatelia ,

tento vkend ns akaj alie podujatia z naej srie letnch vkendovch podujat.
Pripravili sme si vkendov mix podujat v podobe Conrad Show , projekcie filmu , i letnej talkshow .
Talkshow bude sasou aj podujatia, ktor neoddelitene patr k Mestskmu parku s nzvom Piknik v parku I., organizovan Koice - Mesto Koice.


Conrad Show - Piatok 22.07.2022
o 20.30 zaiatok
o 21.00 projekcia spotov nasledujcich podujat
o 21.10 pokraovanie show

Podujatie pripravil a sponzoroval team Plvajcej fontny a obianske zdruenia FURCA 04022 a Make Koice Digital


Animovan film: Trollovia svetov turn - Sobota 23.07.2022
o 20.30 Conrad show
o 21.00 projekcia spotov nasledujcich podujat
o 21.10 Projekcia filmu

Viac o filme njdete na: https://www.csfd.sk/film/494370-trollovia-svetove-turne
Distribtor: Cinemart
Toto podujatie podporilo Mesto Koice.


Talkshow DJ Camp Music Talks - Nedea 24.07.2022
o 16.00 zaiatok talkshow

Toto podujatie podporilo Mesto Koice.

V prpade zlch svetelnch podmienok si organiztor vyhradzuje prvo projekciu omeka.
Organiztor si vyhradzuje prvo na zmenu programu.
V prpade zlch poveternostnch podmienok si vyhradzuje organiztor prvo na presunutie podujatia pokia nebolo z podujatia odohranch viac ako 30 mint.