Otvorenie kultúrnej sezóny 2022

Poas poslednho jnovho vkendu boli na fontne organizovan prv dve podujatia novej sezny.

Zdroj: Facebook - Mesto Koice

Otvorenie fontny

V piatok veer sme spolone s naimi hosami otvorili seznu 2022 na Plvajcej fontne. Tento rok prela fontna alou fzou obnovy a pribudli na nej nov erpadl, nov vodn a sveteln efekty. Novinky sme postupne predstavili publiku poas slvnostnho otvorenia sezny.

Nvtevnci Mestskho parku, v ktorom sa fontna nachdza, prvkrt videli p erpadiel s novm vejrovm efektom, ktor nesie oficilny nzov finger nozzle. Vodn efekt sa podob udskej ruke a vytvra sedem vodnch lov. erpadl s novm efektom s rovnomerne rozdelen na celom pontne fontny. Novinku je mon kombinova s ostatnmi efektmi a doke vykzli ndhern vodn divadlo.

Zdroj: Team Plvajcej Fontny

alou novinkou s sveteln oton hlavy. Tie zabezpeuj nov typ nesvietenia celej fontny, m vylepuj atmosfru podujat. Zatia sme vyuili len zlomok monost novch otonch hlv. Na ich aktvnejom zapojen do vodnch show pracujeme a postupne poas sezny Vm budeme predstavova, kam a siaha potencil tejto novinky.

Zdroj: Team Plvajcej Fontny

Otvorenie fontny bolo odprevdzan ivm hudobn vystpenm, ktor sme pripravili spolone s Asociciou ddejov a hudobnch producentov Slovenska DJ Camp. Ako prv sa svojm trackom predstavili spolone Tom Case a Inkognito DJ.

Zdroj: Facebook - Mesto Koice

Nsledne prebrali tafetu nai vzcni hostia, ktor predstavili kultrny program fontny aj Koickho leta. Po ich vystpen u nasledovalo samotn slvnostn otvorenie fontny primtorom mesta Koice, Jaroslavom Polaekom.

Zdroj: Facebook - Mesto Koice

V rmci krtkej show sa prihovoril divkom Conrad a na motv piesne Pslo dieva pvy sa prvkrt predstavili vodn a sveteln show u aj so zapojenm novch efektov.

Po slvnostnom otvoren fontny nastpil za hudobn pult DJ Carlo z Funrdia, ktor ukonil vekolep otvorenie sezny 2022.

Lasica Show

Prvm podujatm po oficilnom otvoren fontny sa stala vodno-hudobno-sveteln show venovan Milanovi Lasicovi. Touto show sme chceli vzda poctu hercovi, spevkovi, textrovi, reisrovi, ale aj riaditeovi, pre Koianov znmeho, Art Film festu.
Predstavili sme jeho najpamtnejie chvle na televznej obrazovke poas premietania na vodnej clone a vybranmi skladbami sme vzdali hold aj jeho hudobnej tvorbe.

Zdroj: Facebook - Mesto Koice

Sme radi, e show venovan maestrovi sa teila vekmu zujmu a akujeme za povzbudzujcu sptn vzbu.

Ak by ste si chceli veer venovan Milanovi Lasicovi pripomen, budete tak mc ochva urobi cez kompletn playlist odohranch skladieb poas Show Lasica uverejnen na naom webe aj socilnych sieach.

Ak chcete by o novinkch a podujatiach informovan ako prv, sledujte n web a socilne siete.

o bude nasledova?

Poas celho leta je pripravench viac ako 17 kultrnych podujat, ktor pozostvaj z projekci filmov, talkshow so zaujmavmi hosami i rznych show venovanch pocte umelcom, ktor sa vznamne zapsali do povedomia na slovensku, ale aj v zahrani.

Harmonogram podujat njdete na naej webovej strnke a na naich socilnych sieach.

Sezna je plnom prde, ale my neprestvame pracova a pripravujeme niekoko noviniek. Najvou je mobiln aplikcia Plvajcej fontny. Aplikcia prinesie okrem aktulneho prehadu, lnkov a informci aj uptavky a pozvnky na plnovan podujatia alebo najerstvejie novinky o fontne.