Prvé prípravy fontány na novú sezónu

Počas tretieho marcového týždňa sme začali s prácami na príprave plávajúcej fontány na jej novú sezónu. Počas prvých dní došlo k vypusteniu vody, ktorá sa tam nahromadila od jesene. Neskôr pracovníci Správy Mestskej Zelene v Košiciach odkryli pontón fontány a demontovali podporné konštrukcie, ktoré držali gumenú plachtu na svojom mieste. Postupne došlo aj k čisteniu telesa resp. bazéna plávajúcej fontány od nánosov bahna a listia. Nasledujúci týždeň nás čaká ďalšia nevyhnutná údržba bazénu a celej fontány.

Aktualizácia 31.03.2022:

Tento týždeň sme ďalej v spolupráci s Správou Mestskej Zelene v Košiciach pokračovali v čistiacich a ostatných prácach. Došlo k vyčisteniu potôčika vlievajúceho sa do fontány vodným čističom. Týmto čistením už prešla aj malá časť bazénu fontány. Napriek zlému počasiu veríme, že naše práce budú naďalej napredovať podľa plánov a fontána už bude čoskoro striekať pre jej návštevníkov.

Aktualizácia 06.04.2022:

Po deviatich sezónach služby na sa začala aj modernizácia kabeláže a chráničky rozvodov káblového vedenia Plávajúcej fontány. Ku rekonštrukcii pristúpila Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v spolupráci s občiansky združením Make Košice Digital po dôkladnom zmapovaní stavu vedení a ich chrániacich potrubí. Obnovou prechádzajú všetky vedenia, ktoré sa starajú o napájanie samotných čerpadiel, svetiel a elektroniky v telese fontány.

Do spustenia novej sezóny nám ešte ostáva veľa práce, no veríme, že sa nám všetko podarí v čas a Vy si už čoskoro budete môcť užívať jej čaro a plánované kultúrne podujatia.