Show: Milan Lasica

Show predstavujca tvorbu a ivot Milana Lasicu vytvoren pomocou inteligentnho systmu AI s projekciou na vodn clonu, na ktorej si bud mc nvtevnci pozrie audiovizulne materily a fotografie z tvorby majstra Milana Lasicu.