Uspávanie fontány


Zatvorenie kultrnej sezny plvajcej fontny 2022.

Uspvanie fontny - Sobota 08.10.2022
o 18.30 zaatie podujatia - DJ Queen B
o 19.30 endshow, ukonenie kultrneho leta

Toto podujatie je podporen projektom Koice 2.0, ktor je spolufinancovan z Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja prostrednctvom iniciatvy Mestsk inovan opatrenia