Film: Mimoriadna udalosť
Malebnou eskou krajinou prechdza motorik. udia vo vntri sedia, rozprvaj sa, alebo naopak mlia, pokukuj z okien alebo pospvaj. Vlak sa nhle pokaz a strojvodca Milo mus vystpi z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojaci v miernom spde sa vak samovone rozbehne sp do vchodiskovej stanice a vydesenmu Miloovi nezostva ni in, len sa poklusom vyda za nm. Cestujci ocenia, e zase id, ale oskoro si uvedomia, e zlm smerom. Hlasno protestuj a doaduj sa informci. Kabna ruovodia je nepriedune uzavret a nikto sa spoza dver neozva. Medzi cestujcimi sa ria prv ataky paniky e by to bol nos, pomsta alebo pln zlyhanie systmu? Kontakt s okolm prostrednctvom mobilnch telefnov zlyhva a nepomha ani zfal krik z okien. Cestujci pomocou brutlnych prostriedkov a poovnckej puky otvoria dvere oboch kabn strojvodcu, ale dosiahnu iba potvrdenie svojich najhorch oakvan, a to e motorik nikto neriadi (CinemArt SK)