Film: Dubček: Krátka Jar, Dlhá zima
Trvalo to krtko. Eufria z pocitu slobody, viera, e sa napravia chyby minulosti, presvedenie, e sa eskoslovensko zmen na demokratick krajinu a udia bud slobodn. Na ele mnohch vznamnch spoloenskch zmien stl koncom 60-tych rokov Alexander Dubek. Charizmatick ttnik s dobrckym smevom, ktor vzbudzoval v uoch ndej, e zan konene slobodne dcha. Lene to, o Dubek mienil, Brenev rchlo zmenil. 21. augusta 1968 vtrhli do eskoslovenska vojsk piatich armd Varavskej zmluvy a demokratizan proces v naej krajine definitvne pochovali. Takto sa zana historicky prv hran film o vekom muovi eskoslovenskch i slovenskch dejn Alexandrovi Dubekovi. Rozprvaom tohto prbehu je sm Dubek teda fiction lnia je obrazom jeho subjektvneho spomnania, jeho interpretcie historickch udalost roku 1968. Druh paraleln lnia, takisto fiction, sa odohrva v polovici sedemdesiatych rokov. Ide vlastne iba o jeden de, poas ktorho sa nmu hrdinovi vynraj v mysli viac menej dramatick retrospektvy z roku 1968 a ktor opisuje jeho spoloensk ponenie. Tto lnia by mala aiskovo zobrazova jeho ivot v spoloenskej izolcii, atmosfru pehovania a netolerancie, o vytvra najostrej kontrast k lnii rozprvania z roku 1968. Tretia lnia je non fiction, ilustratvna, vysvetujca a, povedzme, dokumentrna, v ktorej sa pouvaj archvne materily, o s nevyhnutnm nrovm doplnkom dokudrmy, ale aj nevyhnutnou informanou pomckou... Ambciou tvorcov je, aby sa prelnanm tchto troch lni docielila nielen originlnos, ale aj dramatick oblk, ktor bude presvediv, a najm vo fiction sekvencich divcky praliv. Film o Alexandrovi Dubekovi je nron historick videofilm, realizovan filmovou technolgiou a zmerom reisra je v spoluprci s dramaturgiou a najblimi spolupracovnkmi vytvori dielo, ktor tto historick osobnos pribli hodnovernm, uveritenm spsobom. Bez jej idealizovania, bez heroizovania, ale v udsky presvedivom portrte loveka, ktor veril v monos demokratizcie totalitnho reimu, a tak ho nevyhnutne musel stretn osud Ikara svojej doby. (RTVS)