Film: Kým nás svadba nerozdelí
Ke organizujete dokonale premyslen, luxusn svadbu na franczskom zmku zo 17. storoia, je jasn, e to neprebehne plne hladko. A ak sa m nieo pokazi, verte tomu, e sa to naozaj pokaz a nezostane len pri tom. Profesionlna svadobn agentra m na problmy 24 hodn a za tch sa toho mete sta naozaj vea. Obzvl ke f agentry z priatestva zamestn dotieravho fotografa, ktorho viac ako fotenie zaujma svadobn pohostenie; njde zskok za kapelu, ale pre t je decentn zbava neznmym pojmom; a enchove polnon prekvapenie definitvne zmen cel svadbu na grotesku. (ASFK)