Talkshow: 30 Rokov Zelene
Zaujmav stretnutie a spolon diskusia o vetkom o Sprva mestskej zelene v Koiciach zaila za ostatnch 30 rokov. Podujatie pripravila Plvajca fontna a Sprva mestskej zelene v Koiciach s podporou Mesta Koice.