Film: Trollovia: Svetov turn

Poznmka: Ide o nhradn termn podujatia, ktor bolo plnovan da 23.07.2022 o 21:00. Podujatie sa v riadnom termne neuskutonilo z dvodu nepriaznivho poasia.


Princezn Poppy, stopercentn trolia klaaska z spenho prvho dielu, sa v druhom stala krovnou, ale naastie ju to nijako nepoznamenalo. Vo svojom krovstve vldne spevom, tancom a avou zadnou, lebo panova v krajine, v ktorej nie s iadne problmy, je pln hraka. Princeznin svet by sa aj naalej pokojne pohupoval v popovom rytme, keby jednho da nedolo k okujcemu odhaleniu popov Trolovia nie s jedin obyvatelia planty! ij na nej alie trolie kmene, a tie vyznvaj rzne hudobn tly. A tak sa zoznmime s Techno Trolmi, Country Trolmi a dokonca s Trolomi Rockovmi! Tm rockovm vldne krovn Barbara a drsne uprednostuje nielen tvrdiu muziku ale aj predstavu, e rock je jedin sprvna hudba a mala by preto znie na celej plante. A toto u nie je problm, ktor by Poppy mohla zvldnu objatm a milou pesnikou. Preto sa spolone so svojm najvm kamoom Vetvoom vyberie na hudbypln p do neprebdanch konn krovstva, aby nala spsob ako zastavi rockov kolegyu skr, ne svet plne ovldnu gitarov riffy. (CinemArt SK)