Show: Miro birka
Show predstavujca tvorbu a ivot Mira birku. Spolone nazrieme do ivota spevka, gitaristu, hudobnho skladateľa, modertora, textra a samozrejme legendy slovenskej populrnej hudby, ktor sa nm nezabudnuten sa vryl do pamte takmer vetkch generci a jeho piesne poznme dodnes.

Mete sa tei na vodno-sveteln show s projekciou na vodn clonu, na ktorej si budete mc pozrie audiovizulne materily a fotografie z tvorby hudobnho mga Mira birku.

Podujatie pripravila Plvajca fontna a Sprva mestskej zelene v Koiciach.

Toto podujatie je podporen projektom Koice 2.0, ktor je spolufinancovan z Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja prostrednctvom iniciatvy Mestsk inovan opatrenia.