Film: Karel
Film Karel nie je a ani nem by prehliadkou nespornej slvy Karla Gotta, jeho spevckeho talentu a spechov. Reisrka Olga Malov ptov vstpila so svojou kamerou tam, kde sa slva kon a kde sa z fenomenlneho Zlatho slvika Karla Gotta stva iba Karel naden maliar, milujci manel a otec. Tvorcovia toti zachytili Karla Gotta nielen pri jeho vystpeniach a stretnutiach s fanikmi, ale predovetkm v jeho domcom prostred. i u v Prahe, na chalupe alebo v dedinke, kde trvil detstvo. Spevk sa vo filme vydva na miesta, ktor zohrali v jeho ivote dleit lohu. Odhauje neznme zkulisia koncertov, svoj ivot s rodinou a skromie, ktor sa inak sna s pokorou a lskou chrni. Na divkov tak ak autentick a jedinen filmov portrt, pln neakanch spomienok. (Bontonfilm SK)