Uspávanie fontány

Plánované podujatia

Plávajúca fontána

Projekt vznikol ako jeden zo zaujímavých aktivít v rámci projektu Európskeho Hlavné Mesto Kultúry v roku 2013. Na Slovensku sa jedná o jedinú plávajúcu a zároveň multimediálnu fontánu. Od tohto roku slúžila verejnosti len sporadicky. V roku 2021 však prešla komplexnou obnovou po viac ako 8 rokoch prevádzky, kedy sa jej prinavrátila jej sláva a lesk. V rámci zaujímavého prepojenia akademického sektora a mestskej samosprávy sa občanov vrátila zaujímavá atrakcia, ktorá je jediná na Slovensku. Ako aj jediná fontána v Európe či na svete je riadená umelou inteligenciou a vlastnou identitou menom "Condrad".

Najnovšie články

Obnova fontány - 1. Etapa

2021 Po vyše 8 rokoch prevádzky pristúpila Správa Mestskej Zelene, ako správca Plávajúcej fontány k jej obnove. V rámci obnovy fontány sa celkovo vymenilo 15 čerpadiel z 35-tich, vynovil sa audio systém a doplnili sa prvky pre nové riadenie. Na základe ponuky študentského starupu SCGP dostala fontána nový riadiaci systém v podobe umelej inteligencie "CONRAD", ktorá spracuje fontánu a upozorňuje správcu na poruchy a prípadne potrebné servisné zásahy.

2021

2012

Veľká rekonštrukcia

2012 - 2013 V rámci revitalizácie parku počas EHMK v roku 2012 až 2013 sa samotná fontána, ako aj jej okolie, premenilo do súčasnej podoby. Počas rekonštrukcie parku sa osadil do pôvodného telesa jazierka plávajúci pontón fontány, 30 kusov priamych čerpadiel s tryskami, 4 rotačné čerpadlá s tryskami a jedno čerpadlo s premietaciou tryskou. Celkovo osvetľuje fontánu až 38 kusov farebných reflektorov. Dobudovalo sa ozvučenie fontány a osadil sa aj projektor. Táto fontána je špeciálna v tom, že umožňuje programovanie jednotlivých scén, výšky výstreku vody, alebo jednotlivých farieb osvetlenia či prepojenie hudby a video projekcie na vodnú clonu. Plávajúca fontána sa tak stala jedinou multimediálnou fontánou v rámci Slovenska a Česka.

Najbližšia podobná fontána sa nachádza v Krakove, alebo Budapešti.

Výstavba

1990 Súčasná história plávajúcej fontány sa začína už v 90-tych rokov, kedy v rámci potreby obnovy klímy a bviodiverzity v mestsko parku zadáva vtedajší primátor Košíc a neskôr prezident SR p. Schuster požiadavku na vybudovanie vodného diela. Plány boli veľkolepé, nakoľko bolo potrebné priniesť vopdu do celého parku. Na základe návrh Profesora Ing. arch. Petra Pásztora bola vybudovaná vodná plocha fontány s potôčikom a s ňou súvisiace prvky parku ako napríklad lavičky, múriky, cesty a podobne. Celá zóna bola určená na oddych a pre rekreáciu občanov a návštevníkov mesta. Pôvodná fontána mala vzniknúť na priesečníku chodníkov spájajúcich staničné námestie, Jakabov palác a Rumanovú ulicu. Táto fontána sa však nerealizovalo a neskôr sa jazierko doplnilo o fontánu, ktorá obsahovala dva jednoduché okruhy, ktoré vodu chrlili do výšky 5-tich metrov a vo večerných hodinách bola nasvietená bielymi reflektormi.

1990