Show: Miro Žbirka

Plávajúca fontána, Mestský park Košice
10.07.2022 21:00:00 - 10.07.2022 21:45:00
Show predstavujúca tvorbu a život Mira Žbirku. Spoločne nazrieme do života speváka, gitaristu, hudobného skladateľa, moderátora, textára a samozrejme legendy slovenskej populárnej hudby, ktorý sa nám nezabudnuteľné sa vryl do pamäte takmer všetkých generácií a jeho piesne poznáme dodnes.

Môžete sa tešiť na vodno-svetelnú show s projekciou na vodnú clonu, na ktorej si budete môcť pozrieť audiovizuálne materiály a fotografie z tvorby hudobného mága Mira Žbirku.

Podujatie pripravila Plávajúca fontána a Správa mestskej zelene v Košiciach.

Toto podujatie je podporené projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.