Výmena káblovodov do telesa fontányĎalšia etapa rekonštrukcie Plávajúcej fontány je úspešne ukončená

Po deviatich sezónach služby sa zmodernizovala kabeláž a chráničky rozvodov káblového vedenia Plávajúcej fontány. Ku rekonštrukcii pristúpila Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v spolupráci s občiansky združením Make Košice Digital po dôkladnom zmapovaní stavu vedení. Obnovou prešli všetky vedenia, ktoré sa starajú o napájanie samotných čerpadiel, svetiel a elektroniky v telese fontány.Počas tejto komplexnej opravy bolo potrebné obnažiť pôvodné káblové potrubia. Po sprístupnení podzemných chráničiek a dôkladnej obhliadke sme museli konštatovať, že sa nich podpísali náročné podmienky aj zub času. Na základe nevyhovujúceho stavu potrubia, musel správca vykonať aj výmenu spojovacej trasy technologickej šachty a telesa fontány. Nové spojenie technologickej šachty a telesa fontány pozostáva zo špeciálnych káblových kolektorov, ktoré umožnia prípadný servis káblov. V rámci prác na obnove sa vymenili všetky káblové vedenia do telesa fontány, aby bola zabezpečená dlhodobá a bezproblémová prevádzka Plávajúcej fontány.Celkovo sa vymenilo vyše 2,5 kilometra rôznych kabeláží napájacích jednotlivé čerpadlá, svietidlá, ovládacie prvky a ďalšie komponenty. Po odkrytí potrubí chrániacich kabeláže a rozhodnutí o ich celkovej obnove sa využila aj jedinečná príležitosť na modernizáciu rozvodov a osadenie 1 kilometra nových káblov, ktoré budú môcť napájať nové prvky fontány, ako je scénické osvetlenie, pomocné ovládanie fontány, sieťovú infraštruktúru a počítalo sa aj s rezervou v prípade porúch aj na montáž nových prvkov rozširujúcich technické možnosti Plávajúcej fontány. Nové vedenia sú situované v pôvodnej trase káblových potrubí, vďaka čomu sme opravy realizovali s minimálnymi zásahmi do okolia. Vysoko odborné práce spojené s uložením nového moderného káblové kolektoru spĺňajúceho najvyššie štandardy realizovala firma Sitel, s.r.o..

V rámci prác sa osadila aj nová vodotesná ochrana káblového potrubia zabraňujúca zatekaniu vody z telesa fontány a kondenzátu z chráničov vedenia do priestorov technologickej šachty Plávajúcej fontány.
Obnovou sme zaistili bezpečnú a ekonomickú prevádzku Plávajúcej fontány na minimálne nasledujúce desaťročie a značne rozšírili potenciál jej možností, ktorý plánujeme využiť na osadenie nových prvkov už v aktuálnom roku.


Na realizácii opravy káblových kolektorov a uložení káblových zväzkov pracovalo počas 22 dní 25 ľudí, ktorý spoločne súhrne odpracovali sa približne 447 hodín.